Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail
Kult - Modlitwy

Litania o św. Bazylim Wielkim


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się nad nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się nad nami.

Święty Bazyli Wielki, módl się nad nami.
Pierwszy po Chrystusie zakonodawco, módl się nad nami.
Fundatorze zakonnych ustaw, módl się nad nami.
Ognistym słupem na powietrzu zawołany, módl się nad nami.
Duchowe na wschodnim niebie światło, módl się nad nami.
Zbawienny opowiadaczu ewangelicznej nauki,
Księgo nieśmiertelnej chwały,
Obrazie żywy cnót, którego żywot cały cudowny,
Hetmanie katolickiego zebrania,
Nowe i wszelką chwałę przechodzące cudo,
Kolumno i podporo prawdy,
Wzorze i opiekunie anielskiej czystości,
Najmilszy pasterzu owiec Chrystusowych,
Przykładzie duchowej doskonałości,
Boskich tajemnic wierny tłumaczu,
Wyraźny Boga żywego obrazie,
Ostre żelazo, które szkodliwy z korzeniami wycięło kąkol,
Przyjemna Boskim oczom ofiaro,
Ognistym językiem Boski honor opowiadający,
Lekarzu wszystkich duchowych chorób,
Od młodości doskonały mędrzcu,
Żywych owoców obfitujące pole,
Świętych teologicznych żołnierzów chorąży,
Boskiej szkoły sławny mistrzu,
Czyste Ducha Świętego mieszkanie,
Chwało i ozdobo Kościoła,
Nieporuszona między wszystkimi prześladowania nawalnościami kolumno,
Krasomówco w milczeniu najwymownieyszy,
Wschodzie nigdy nie zachodzący,
Gorejący słońca mistycznego promieniu,
Boskiej wiary sławny nauczycielu,
Ozdobo i światłości świata,
Nieporuszony przeciwnościami atleto,
Ogniu przykładów jaśniejący,
Patronie panieństwa,
Wielkie i dostojne naczynie wybrania,
Głębokich tajemnic badaczu,
Wykorzenicielu ariańskiej schizmy,
Czujny zbawienia stróżu,
Filozofie chrześcijan i chrześcijaninie filozofów,
Chwalebna ojczyzny swojej ozdobo,
Drugi Adamie,
Nowej ziemi Jozue,

Któryś z [nad] apostaty cesarza nieśmiertelne odniósł zwycięstwo,
Któryś słowem i uczynkiem Boga nie obraził,
Któryś mądrości promieniami cały świat oświecał,
Któryś w ciele bez ciała żywot prowadził,
Któryś gorącym duchem w opowiadaniu na Wschodzie ku Zachodowi zapalając wiarę odnowił,
Któryś mistrza swego Eubula do wiary świętej nawrócił,
Któryś za radą świętej Makryny w puszczy na bogomyślności zostawał,
Któryś księgę od Najświętszej Panny i naukę otrzymał,
Któryś żyda przedłużeniem żywota swego nawrócił,
Któryś duszę czartu przez zapis oddaną modlitwą swoją podźwignął,
Któryś łaską i darem proroctwa był uczczony,

Ojcze ziemskich aniołów,
Patriarcho wielki patriarchów,
Ognisty w mowie i zacności proroku,
Ojczystego Pontu apostole,
Żadzą i miłością Boską męczenniku,
Gorący ewangelicznej prawdy wyznawco,
Nieustraszony pogróżkami biskupie,
Sławny Kościoła Chrystusowego doktorze,
Święta forteco kapłanów,
Węźle zakonnych ślubów,

Od gniewu sprawiedliwego sędziego Boga, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.
Od światowej obłudy i marności, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.
Od grzechu śmiertelnego i śmierci wiecznej, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.
Od sentencji [wyroku] wiecznego potępienia, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.
Od pożądliwości oczu, ciała i pychy żywota, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.
Od okazji szkodliwych duszy i zgorszenia bliźnich, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.
Od złych namiętności, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

- Módl się za nami, święty ojcze, Bazyli Wielki.
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Boże niepojęty w radach Twoich, i niedościgły w sądach Twoich, Który w każdym wieku i czasie obmyślasz przedziwnym sposobem zbawienie ludzkie, a z pośrodku ludzkiego narodu wybierasz Sobie i poświęcasz cudotwornych posłańców, jakoś i w tym przebłogosławionym mężu według serca Twego Bazylim Wielkim obfitości błogosławieństwa Twojego ukazać raczył,
odnawiając w nim sprawiedliwość Noego, który w korabiu zakonnego życia unosił dusz wiele nie już od potopu, ale od potępienia świata;
odnawiając wiarę Abrahama, który był ojcem wierzących;
posłuszeństwo Izaaka, aby dziatkom Twoim ukazał, iż posłuszeństwo nad wszystkie ofiary Tobie milsze;
wstrzemięźliwość Jakuba, który by nauczył dla otrzymania błogosławieństwa ojcowskiego z chęcią ustępować pożywienia doczesnego;
czystość Józefa, który by tak wiele dusz do życia anielskiego namówił;
cichość Mojżesza, który by spokojnego mieszkania był wzorem między tysiącami, i z Egiptu świata wyprowadził na wolność synów Bożych;
gorliwość Jozuego, który by pognębił sabelianów bluźniących Ojca;
przekonał arianów poniżających Syna;
rozproszył macedonianów stworzeniem nazywających Ducha Świętego;
wywrócił niesprawiedliwy dekret cesarza Walensa i jawnie jednym głosem otworzył wrota zamkniętego kościoła;
zwyciężył czarty tak, że zapisanemu grzesznikowi cyrograf zwrócić musieli;
obronił czystość Westianny;
wyznaczył szpitale na miłosierne ubogich uczynki, do nich braci i siostry życia pracowitego sporządził;
ozdobił Kościół rozmaitym śpiewaniem jako Dawid;
oddalił swoją śmierć dla ochrzczenia żyda;
po śmierci zaś spisane grzechy w liście zapieczętowanym rozpaczającej grzesznicy na katafalk rzuconym cudownie oczyścił;
wszelkiemu stanowi, a nawet malutkim dzieciom pod skrzydła Twojej sukienki garnącym się nie tylko ratunek od chorób i pokus szatańskich, ale też i wzrost w cnotach świętych i w naukach przez jego zasługi przyobiecałeś.

Ciebie my tedy, najdobrotliwszy Boże, przez zasługi Bazylego świętego pokornie prosimy, racz wejrzeć na Kościół Twój Katolicki i rozproszyć bramy piekielne powstających herezji;
racz bronić Ojczyzny naszej jakoś zachował Cezareę;
racz posilać króla naszego, bogobojne książęta i wszystkie stany religii katolickiej;
racz odnawiać też dary Twoje święte w całym duchowieństwie, któreś wlał w sługę Twego Bazylego Wielkiego,
niech i teraz żyje miłosierdzie nad ubogimi i sierotami,
niech kwitną nauki,
niech ocaleje panieńska czystość,
niech nie rozpaczają grzesznicy,
niech się nawracają niewierni, aby stąd błogosławione było imię Twoje Najświętsze Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Źródło: Missja Bialska XX. Bazylianów, Ośmiodniowa, s. 28

Ostatnia aktualizacja ( Sunday, 20 May 2012 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u