Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Książki, które warto przeczytać


Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej - 414 stron Tytuł: Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej
Ilość stron: 414

Autor: ks. prof. Borys A. Gudziak.
Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego

Książka ta powstała z potrzeby zrozumienia, czym była unia brzeska dla epoki, w której była zawarta, oraz w jaki sposób i dlaczego mogło do niej dojść [...]
tekst z okładki książki Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej.


Kostomłoty droga ku jedności - 88 stron Tytuł: Kostomłoty droga ku jedności
Ilość stron: 88

Autor: ks. Zbigniew Nikoniuk.

Historia Unii Brzeskiej, neounii oraz jedynej na świecie parafii neounickiej (katolickiej) obrządku bizantyjsko-słowiańskiego piórem obecnego jej proboszcza. W książce znajdziemy również informacje o sposobie sprawowania sakramentów świętych w obrządku bizantyjsko-słowiańskim, a także opis najważniejszych świąt roku liturgicznego.


Prześladowanie Unitów w Chełmszczyźnie i na Podlasiu - 36 stron Tytuł: Prześladowanie Unitów w Chełmszczyźnie i na Podlasiu
Ilość stron: 36

Autor: św. bp Józef Sebastian Pelczar.

[...] tekst św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara o Unii kościelnej wyznawców prawosławia z Kościołem rzymsko-katolickim, o unitach w Polsce, uznać należy nie tylko za opracowanie erudycyjne, ale również, za publikację źródłową. Autor przekazuje w nim źródłowe informacje o Unii obu Kościołów, prawosławnego z rzymskokatolickim. Połączenie tych dwóch wyznań na obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej zapoczątkowała Unia w Brześciu, zawarta w 1596 r. O końcowych dziejach Unii, po jej oficjalnym zniesieniu w 1875 r. przez cara Rosji Aleksandra II w Królestwie Polskim, następnie o porzucaniu przez unitów narzucanego im prawosławia i przejściu ich, po ukazie tolerancyjnym cara Mikołaja II z 1905 r. ponownie do Kościoła rzymsko-katolickiego – informacje zawarte w omawianej publikacji są źródłowymi relacjami świadka historii. Autor, jako kapłan diecezji przemyskiej, później jej biskup, był czynny w różnych przejawach pomocy niesionej unitom w Królestwie Polskim, w szczególności z Chełmszczyzny i Podlasia [...]
prof. zw. dr hab. Ryszard Bender
tekst z okładki książki Prześladowanie Unitów w Chełmszczyźnie i na Podlasiu.
© Copyright Wydawnictwo św. Józefa Sebastiana Pelczara Firma DEXTRA.


Menologion - 432 stronyTytuł: Menologion
Ilość stron: 432

Autor: o. archim. Roman Piętka, MIC.

Bizantyjski kalendarz liturgiczny, zawierający ułożone według miesięcy życiorysy świętych oraz modlitwy. Autor opracowania marianin o. archimandryta Roman Piętka to wieloletni proboszcz jedynej parafii neounickiej znajdującej się w Kostomłotach nad Bugiem. Jest to prawdopodobnie pierwsze w naszym kraju tego rodzaju dzieło - po polsku i wydane przez oficynę katolicką.


Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia) - 372 stronyTytuł: Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia)
Ilość stron: 372

Autor: Florentyna Rzemieniuk.

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia) powstał w carskiej Rosji. Oficjalnie został zatwierdzony w maju 1917 roku. Już na początku lat trzydziestych rozpadł się wskutek prześladowań ze strony władzy radzieckiej. Najlepiej ruch neounijny rozwijał się we wschodnich województwach międzywojennej Polski, widziano w nim bowiem najskuteczniejszy sposób na zahamowanie ekspansji ideologii komunistycznej z ZSRR oraz związanie ludności kresowej z państwem polskim i Kościołem katolickim. Ośrodki neounijne Stolica Apostolska utworzyła również w koloniach polskich w Harbinie w Mandżurii, aby dotrzeć na teren Związku Radzieckiego od wschodu. Akcja ta skończyła się jednak niepowodzeniem. Dzieje Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego są mało znane. Autorka podjęła próbę opracowania pierwszej monografii tego obrządku, korzystając z bogatego materiału źródłowego, zachowanego w archiwach kościelnych i państwowych.
tekst z okładki książki Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia).


Missja bialska xx. bazylianów Tytuł: Missja bialska

Autor: ks. Tymoteusz Szczurowski, OSBM.

Reprint książki „Missja bialska xx. bazylianów” pod redakcją i w opracowaniu marianina – ojca archimandryty Romana Piętki. Wydanie to poprzedzone zostało wstępem o. Romana Piętki oraz Józefa Bazyluka, który wyjaśnia kontekst powstania dzieła oraz cel i sens wydanego po ponad dwustu latach wznowienia.
Podająca łatwy sposób ćwiczenia się w modlitwie umysłowej i społecznej, w rozmowach zbawiennych o nauce katechizycznej i o uspokojeniu sumienia, poświęcając na to dzień, tydzień, miesiąc, rok, jako cząstki życia, Stwórcy, od Którego całe życie bierzemy; a to dla ludu prostego po wioskach i miasteczkach żyjącego.

cytat z pierwszego rozdziału reprintu.

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 03 February 2020 )
Następny >

stat4u