Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Mapa strony


*  W służbie jedności KościołówAt the Service of Church Unity
*  Kościół Powszechny
*  Kościół w Polsce
*  Obrządek bizantyjsko-słowiański
*  Rok liturgiczny
     *  Rok liturgiczny w Kościołach Wschodnich
     *  Boże Narodzenie i Objawienie Pańskie w Kościołach Wschodnich
     *  Wielki Post w Kościołach Wschodnich
     *  Wielkanoc w Kościołach Wschodnich
     *  Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościołach Wschodnich
*  Boska Liturgia
     *  Boska Liturgia św. Jana Złotoustego - pełny dwujęzyczny tekst
          *  Pierwsza część (Proskomidia)
          *  Druga część (Liturgia Słowa)
          *  Trzecia część (Liturgia Eucharystii)
     *  Boska Liturgia św. Jana Złotoustego - wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego
          *  Pierwsza część (Proskomidia)
          *  Druga część (Liturgia Słowa)
          *  Trzecia część (Liturgia Eucharystii)
     *  Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego - pełny dwujęzyczny tekst
          *  Pierwsza część (Proskomidia)
          *  Druga część (Liturgia Słowa)
          *  Trzecia część (Liturgia Eucharystii)
     *  Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego - wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego
          *  Pierwsza część (Proskomidia)
          *  Druga część (Liturgia Słowa)
          *  Trzecia część (Liturgia Eucharystii)
*  Modlitwy
     *  Akatyst dziękczynny
     *  Akatyst ku czci Unickich Męczenników z Pratulina
     *  Akatyst ku czci Bogurodzicy
     *  Акафіст святому священномученикові Йосафату
     *  Akatyst ku czci świętego Mikołaja
     *  Akatyst ku czci świętych Cyryla i Metodego
     *  Homilia wielkanocna św. Jana Chryzostoma
     *  Kanon na dzień Zmartwychwstania Pańskiego
     *  Kanon o ukrzyżowaniu Pana i płaczu Bogurodzicy
     *  Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety
     *  Litania ku czci Błogosławionych Męczenników Podlaskich
     *  Litania o św. Bazylim Wielkim
     *  Litania o św. Jozafacie
     *  Modlitwa Pańska (SCS)
     *  Modlitwa przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników Podlaskich
     *  Molebien z Akatystem do Unickich Nowomęczenników Podlaskich z Pratulina
     *  Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (SCS)
*  Święci i błogosławieni
     *  św. Antoni Pieczerski
     *  św. Bazyli Wielki
     *  święci Cyryl i Metody
     *  bł. Jakym Seńkiwski
     *  św. Jan Chryzostom
     *  bł. Jozafat Kocyłowski
     *  św. Jozafat Kuncewicz
     *  bł. Leonid Fiodorow
     *  św. Mikołaj Cudotwórca
     *  bł. Mikołaj Czarnecki
     *  bł. Pawlo Gojdycz
     *  bł. Sewerian Baranyk
     *  św. Teodor Studyta
     *  św. Teodozjusz Pieczerski
     *  bł. Witalij Bajrak
*  Błogosławieni Męczennicy Uniccy
*  Zwierzchnicy Kościoła bizantyjsko-słowiańskiego (neounickiego)
*  Duchowni obrządku bizantyjsko-słowiańskiego
     *  bł. Mikołaj Czarnecki CSsR
     *  bł. Leonid Fiodorow
     *  bp Piotr Buczys MIC
     *  o. Archimandryta Fabian Abrantowicz MIC
     *  o. Archimandryta Andrzej Cikoto MIC
     *  ks. Eugeniusz Różycki
     *  ks. Sergiusz Spytecki
     *  ks. Aleksander Przyłucki
     *  bp Czesław Sipowicz MIC
     *  bp Włodzimierz Tarasewicz OSB
     *  o. Archimandryta Roman Piętka MIC
*  Świątynie bizantyjsko-słowiańskie w Polsce
     *  Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Pawłowie Starym
          *  Inwentarz fundi instructi parafii obrządku wschodniosłowiańskiego w Pawłowie Starym
          *  Wizytacja kanoniczna przez Biskupa Mikołaja Czarneckiego
          *  Pawłów Stary w prasie przedwojennej
          *  Dekret Biskupa Czesława Sokołowskiego
     *  Katolicka parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Horodle
     *  Dekret Biskupa Henryka Przeździeckiego
*  Dokumenty Kościoła
     *  List papieża Jana VIII do Świętopełka, księcia Moraw
     *  Grande Munus
     *  Dekret o Kościołach wschodnich katolickich
*  Historia
     *  Panorama powstania głagolicy
     *  Nawrócenie Słowian
     *  Kościół cierpiący
     *  Metropolita Józef Welamin Rutski
     *  Wyciąg z kalendarium parafii unickiej w Kostomłotach
     *  Alfabetyczny spis zmarłych kapłanów w Greckokatolickiej Diecezji Chełmskiej 1811-1871
     *  Kościół Katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego „Neounia”
     *  Гісторыя Беларускай Грэка-Каталіцкай Царквы
     *  Менск Уніяцкі
*  Publikacje
     *  Cud św. Jozafata - ks. Henryk Krukowski
     *  Kazanie o relikwiach - o. archim. Roman Piętka MIC
     *  Kościół Greckokatolicki na Białorusi - Krzysztof Tomasik
     *  Беларуская грэка-каталіцкая царква сёньня - Anatol Sidarewicz
     *  Ks. Paweł Szymański (1782-1852): wprowadzenie - ks. diakon dr Piotr Siwicki
          *  Ksiądz Paweł Szymański (1782-1852) - wspomnienie pośmiertne - Józef Łoski
     *  Unici w Sokołowie Podlaskim - ks. dr Piotr Sosnowski SDB
     *  Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety - o. Piotr J. Kuszka OSBM
*  Książki, które warto przeczytać
*  Cytaty
*  Linki zewnętrzne
*  Kontakt z Unici.pl


Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 02 September 2021 )

stat4u