Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail
Kult - Modlitwy

Akatyst ku czci świętych Cyryla i Metodego,
równych apostołom, nauczycieli Słowian

Кontakion 1

Wybrani przez Władcę Zastępów, Pana Jezusa, na apostołów dla narodów słowiańskich, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, czcimy Was w pieśniach, jako naszych patronów; Wy zaś, mając śmiały przystęp do Pana, swoją opieką od wszelkich napaści uwalniajcie nas, wołających: Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Ikos 1

Aniołów Stworzyciel i Pan Zastępów naznaczył Was na nauczycieli narodów Słowiańskich, dlatego Jego łaska towarzyszyła Wam, ochraniając i umacniając Was przez wszystkie dni waszego życia, ją mając za współpracownika po miastach i pustyniach czynami i słowami głosiliście wszystkim chwałę Bożą; toteż i my, jako konar narodów oświeconych przez Was wiarą Chrystusa, wychwalając Was wołamy:

Witajcie, głosiciele radości płynącej z Ewangelii;
Witajcie, nosiciele łaski czyniącej cuda;
Witajcie, którzyście wiele cierpień podjęli dla imienia Pańskiego;
Witajcie, którzyście odrzucili złudne uroki tego świata.

Witajcie, od dzieciństwa przez Boga pobłogosławieni;
Witajcie, wieńcami wyznawców przez Niego ukoronowani;
Witajcie, bo odrzuciwszy chwałę ludzką szukaliście Pana w pustelni;
Witajcie, bo Jego wolę mocnym tego świata z wielką odwagą żeście głosili.

Witajcie, za to do raju pełnego światła przez Władcę wszechświata przyjęci;
Witajcie, u Niego nasi serdeczni orędownicy;
Witajcie, bo przez wasze modlitwy otrzymujemy umocnienie w naszej wierze;
Witajcie, bo za waszym wstawiennictwem odnieśliśmy zwycięstwo nad podziałami.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 2

Święty Cyryl jako dziecko miał we śnie widzenie, by sobie obrał za siostrę Mądrość i on opowiedział o tym swoim rodzicom. A oni widząc w tym wolę Bożą, żeby ich syn był sługą mądrości, bardzo zatroszczyli się o jego wykształcenie i wychowanie, widząc zaś wielkie jego postępy w nauce, śpiewali Bogu: Alleluja.

Ikos 2

Mądrość niezgłębioną i naturę bytów badając, Cyryl bardziej niż jego rówieśnicy wzrastał w mądrości, i będąc jeszcze chłopcem, zyskał sławę i został przyjęty na dwór cesarski, by dawać przykład młodemu synowi cesarskiemu. Ale Cyryl mając za nic bogactwo i sławę, szukając zbawienia - jednego co jest potrzebne, odszedł do klasztoru, by przez posty i modlitwę osiągnąć wolność od miętności. Z tą więc myślą i Metody, będąc wysokim urzędnikiem, odszedł na górę Olimp, gdzie służył Bogu jako zakonnik. Dlatego i my nauczmy się mieć za nic powaby świata, ale bardziej podobać się Bogu, Jego świętych tak wychwalając:

Witajcie, bo nie zachłysnęliście się chwałą pochodzącą od ludzi;
Witajcie, bo przywiązaliście się do życia konsekrowanego.
Witajcie, bo Pan dawał Wam światło w snach i widzeniach;
Witajcie, bo i ludzka mądrość pomagała Wam do zbawienia.

Witajcie, bo słowo Boże i pisma ojców świętych bardziej niż ludzką filozofię żeście umiłowali;
Witajcie, bo nie byliście skłonnymi do zapominania słuchaczami Prawa Pańskiego, lecz jego wykonawcami.
Witajcie, bo napaści diabelskie na sług Pańskich kierowane żeście zwyciężyli;
Witajcie, bo przez to otrzymaliście władzę nad pokusami i namiętnościami.

Witajcie, bo wasze mozoły wysłużyły Wam koronę życia;
Witajcie, bo i teraz jesteście pomocni dla wyznawców Chrystusa i ascetów.
Witajcie, wszystkich grzeszników przed Bogiem dobrzy orędownicy;
Witajcie, serc naszych przed knowaniami szatańskimi obrońcy.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntаkion 3

Usilne prośby cesarza zmusiły świętego Cyryla do opuszczenia klasztoru dla służby pasterskiej w Konstantynopolu, gdzie naukami oraz czynami głosił chwałę Bożą i tępił herezję obrazoburczą. Dlatego i nas, drogi Ojcze, umocnij w prawdziwej wierze, a błądzących naszych rodaków przyprowadź do wspólnoty wiary, by wszyscy Słowianie zjednanymi ustami o swoich nauczycielach wołali do Chrystusa Boga: Alleluja.

Ikos 3

Mając siłę w Bożej mądrości wyprawiłeś się, św. Cyrylu, razem z mnichem Jerzym do Arabów, by rozmawiać o wierze, i otrzymując duchowe światło od św. Jana, Nauczyciela wiary, mądrą prawdę o Trójcy Świętej w wielu podobieństwach im przedstawiłeś, mocą swych słów obalając nauki niewiernych. Oni więc rozognieni nienawiścią chcieli trującymi ziołami cię zgubić, ale wypiwszy je, nie poniosłeś szkody, lecz zdrowy przyszedłeś do klasztoru do św. Metodego i razem z nim wspólnie na nowo podjęliście zmagania życia zakonnego, pustelnia napełniła się światłem waszych dokonań. Dlatego swoim pośrednictwem i nas rozjaśnijcie z miłością śpiewających:

Witajcie, wydające piękne dźwięki harfy Bożej chwały;
Witajcie, niezłomne kolumny Chrystusowego Kościoła.
Witajcie, głoszący w podobieństwach tajemnicę Trójcy Świętej;
Witajcie, nieustraszenie wobec muzułmanów wyznający wcielenie Boga Słowa.

Witajcie, Greków, Żydów i pogan nauczyciele;
Witajcie, dobrej nowiny o Bóstwie Trójjedynym głosiciele.
Witajcie, bo wy zawstydziliście obrazoburców;
Witajcie, bo dzięki Wam zniknął fałsz pogaństwa.

Witajcie, bo nie znający Chrystusa mają w Was nauczycieli;
Witajcie, bo doświadczani wątpliwościami znajdują w Was wychowawców w wierze.
Witajcie, bo grzesznicy mają w Was przed Panem orędowników;
Witajcie, bo czyniący Jemu zadość mają Was za opiekunów.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 4

Burzę różnorodnych nieszczęść i podłości spotykającą narody słowiańskie rozegnajcie swym wstawiennictwem, Wielebni, gdyż przypadł Wam los wielorakiej służby, bo i do grona apostołów, i chóru wielebnych, i do zaszczytu nauczycieli, i w do rzeszy wyznawców zaliczył Was Pan, aby wszyscy Słowianie wraz z innymi narodami Jemu o Was śpiewali: Alleluja.

Ikos 4

Władca chazarski słysząc, że w kraju Greków wyznają prawdziwą wiarę, uprosił dla siebie u cesarza bizantyjskiego nauczycieli prawdziwej wiary. Ten więc zwrócił się do świętych Cyryla i Metodego, by opuścili pustelnię i popłynęli przez Morze Czarne do Chazarów. Święci Bracia przyszedłszy do nich, nawrócili ich serca do Chrystusa i udzielili im Chrztu zbawczego. Z nimi i my wysławiajmy równych apostołom Braci, wołając:

Witajcie, bo bez lęku poszliście do pogan z Dobrą Nowiną;
Witajcie, bo płynąc tam chwalebnie morze napełniliście promieniami.
Witajcie, bo znaleźliście nietknięte zepsuciem Relikwie świętego apostoła Klemensa;
Witajcie, bo z jego pomocą pogaństwo Chazarów żeście wykorzenili.

Witajcie, bo światło Chrystusa krainom północnym żeście zanieśli;
Witajcie, bo chwała waszej prawości rozniosła się na krańce świata.
Witajcie, Chrystusowego Kościoła orędownicy i umocnienie;
Witajcie, nasza odporna osłono przed herezjami i podziałami.

Witajcie, bo od Arabów i Żydów doznaliście upokorzeń;
Witajcie, bo dzięki Relikwiom Męczennika uzyskaliście błogosławieństwo.
Witajcie, bo nas nauczyliście czcić świętych przykładnym wzorem swego życia;
Witajcie, jako wybrańcy Boga, przez wszystkich prawowiernych wychwalani.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Кontakion 5

Jakby od Boga posłana gwiazda zjawiło się nieuszkodzone ciało św. Klemensa, płynąc na falach Morza Czarnego, na dnie którego przez siedemset lat leżało ukryte. Wam Bóg, Który czyni cuda, ukazał je na znak błogosławieństwa dla waszych apostolskich trudów i cierpień za wyznawanie wiary. Rozumiejąc to, zawołaliście do Boga: Alleluja.

Ikos 5

Święci Bracia poznawszy, że ich współplemieńcy Słowianie wyznają prawdziwą wiarę, a nie mogą słowa Bożego czytać w swoim języku, dołożyli starań, by przetłumaczyć Księgi święte na język słowiański, aby każdy człowiek w swym rodzimym języku wychwalał Boga; toteż i my wychwalajmy Pana za naszych pasterzy i wołajmy do nich:

Witajcie, dawcy światła Chrystusowego narodom obcych plemion;
Witajcie, nauczyciele Słowian swoich współbraci;
Witajcie, pracownicy winnicy Chrystusowej;
Witajcie, dobrzy pasterze Jezusowej owczarni.

Witajcie, wiarygodnie wyjaśniający Boże słowo;
Witajcie, nasi dobrzy i łagodni nauczyciele.
Witajcie, bo pokój Chrystusa wszędzieście z sobą ponieśli;
Witajcie, bo Europę Wschodnią napełniliście światłem waszego nauczania.

Witajcie, i teraz przyjmujący nas grzesznych modlitwy;
Witajcie, i teraz posyłający nam smutnym pocieszenie.
Witajcie, schronienie wszystkich uciskanych za prawdę;
Witajcie, najczystsze świątynie Ducha Świętego.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 6

Będąc bogonośnymi głosicielami, Święci Bracia, poszliście do krajów słowiańskich oświecić światłem Chrystusa nowoochrzczone narody. One zaś, ujrzawszy Was, niby jasnych aniołów, idących zwiastować zbawienie, jako dobrych pasterzy oddających swe życie za owce, do Boga obdarzającego Swych świętych chwałą zawołały: Alleluja.

Ikos 6

Gdy jutrzenka prawdziwej wiary wzeszła nad Morawami, książęta słowiańscy dla swoich państw poprosili cesarza bizantyjskiego o posłańców, którzy by nauczali i umacniali ludzi w wierze. Usłyszawszy ich prośby, święty Metody i Cyryl potrudzili się pójść do krajów słowiańskich, by głosić Ewangelię Królestwa. Gdy oni się o tym dowiedzieli, niezmiernie się ucieszyli, i ze wszystkich zakątków biegnąc do Świętych Braci, słuchali słowa Pańskiego, wychwalając Boga i sławiąc swych nauczycieli, dlatego też i my razem z nimi opiewajmy Metodego i Cyryla, wołając:

Witajcie, nasi mówiący o Bogu apostołowie;
Witajcie, napełnieni łaską nasi nauczyciele.
Witajcie, nasi wyznawcy mający wielką odwagę;
Witajcie, nasi wielebni pustelnicy.

Witajcie, nasi serdeczni pasterze;
Witajcie, nasi sławni cudotwórcy.
Witajcie, nakazujący chwalić Boga we wszystkich językach;
Witajcie, bo herezję trójjęzyczną dzielnieście napiętnowali.

Witajcie, dla Słowian w godzinie smutku pocieszenie;
Witajcie, w wielkich trudnościach nadziejo dla nich i obrono.
Witajcie, zanoszący do Władcy wszechświata nasze pokutne modlitwy;
Witajcie, i sami za nas do Niego się modlący.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 7

Chcąc was usunąć z krajów słowiańskich, wielu oskarżało Was przed Biskupem Rzymskim. A gdy on zobaczył Was przybyłych z Relikwiami świętego Klemensa i przekonał się o waszej prawowierności i szlachetnym waszym życiu, natychmiast wzgardził szukającymi korzyści waszymi oszczercami, a Was pobłogosławił imieniem Chrystusa, śpiewając Bogu: Alleluja.

Ikos 7

Pełnymi podziwu apostołami okazali się święci Bracia, nie znający odpoczynku w ciągłych swoich trudach: bo święty Cyryl zaniemógł przez swoje liczne mozoły, i szybko po przybyciu do Rzymu zakończył swe życie. A św. Metody pokrzepiony gorliwością swego brata i uhonorowany błogosławieństwem papieża Hadriana, dla dokonania nowych dzieł bohaterskich wrócił na Morawy i do Panonii, gdzie poniósł bardzo wielkie trudy; podziwiając je, śpiewajmy świętym Braciom wołając:

Witajcie, dobrzy słudzy Chrystusowi;
Witajcie, bo aż do śmierci zostaliście wierni prawdzie.
Witajcie, bo Panu, a nie ludziom żeście się podobali;
Witajcie, bo dla Jego imienia urągania od ludzi żeście znieśli.

Witajcie, bo przez całe życie na niwie Pańskiej żeście się trudzili;
Witajcie, bo i po śmierci z owczarnią swoją przez miłość żeście się nie rozłączyli.
Witajcie, bo byliście solą ziemi i światłem dla świata;
Witajcie, bo jak pochodnia płonąca w ciemnościach poganom żeście świecili.

Witajcie, jako miasto na wierzchołku góry przed wiernymi i niewiernymi nie ukryte;
Witajcie, bo przykazań Bożych żeście przestrzegali i innych nauczali.
Witajcie, bo dlatego jesteście nazwani wielkimi w Bożym Królestwie;
Witajcie, bo na ziemi w Kościele Chrystusowym otrzymaliście chwałę.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 8

Zadziwiające dla wszystkich było odejście św. Cyryla, bo myślał nie o życiu doczesnym, ale prosił Pana za nowoochrzczone przez siebie narody, by umocnił ich w prawdziwej wierze i ochronił przed trójjęzyczną herezją oraz przed innymi napaściami i nieszczęściami, świętego zaś Metodego upominał, mówiąc: „Oto, bracie, byliśmy parą w zaprzęgu, jedną bruzdę ciągnąc, a teraz ja padam u zagrody, dnia swego dokonawszy. Ty zaś bardzo lubisz świętą Górę Olimp, przecież nie porzucaj dla tej góry nauczania narodów słowiańskich”. Dlatego podziwiając taką gorliwość świętych Braci, zawołajmy do Boga: Alleluja.

Ikos 8

Całkowicie oddany ciałem i duszą ostatniej woli swego Brata, św. Metody nie uląkł się gróźb księcia Świętopełka ani oszczerstw przeciwników, ni zamknięcia w więzieniu, jako dzielny żołnierz Chrystusa, mimo cierpień, nie przestał słowiańskie narody i swoją owczarnię prowadzić i oświecać, aż posunięty w latach spoczął i połączył się ze św. Cyrylem w błogosławionym rajskim przybytku. Do nich więc serdecznie wołajmy:

Witajcie, koronami cierpliwości na ziemi uwieńczeni;
Witajcie, światłem wiecznym w niebie obsypani.
Witajcie, święci ubodzy w duchu, bo wasze jest Królestwo Niebieskie;
Witajcie, wiele płaczący, bo zostaliście bardzo pocieszeni.

Witajcie, cisi, bo posiedliście w Chrystusie ziemie słowiańskie;
Witajcie, łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo nasyceni zostaliście w mieszkaniach niebieskich.
Witajcie, miłosierni, bo nie tylko sami dostąpiliście miłosierdzia, ale i innym żeście je wyprosili;
Witajcie, czyści sercem, bo dziś Boga twarzą w twarz żeście zobaczyli.

Witajcie, wprowadzający pokój między ludzi, bo zostaliście nazwani dziećmi Bożymi;
Witajcie, cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości, bo do Was należy królestwo niebieskie.
Witajcie, bo znienawidzeni zostaliście przez ludzi, prześladowania i urągania ponieśliście z powodu Chrystusa;
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 9

Różne knowania spotykające kraje słowiańskie dzielnie udaremnialiście, Wielebni, dlatego i teraz nie opuszczajcie nas, pokornych i grzesznych, ale wszystkich Słowian umacniajcie w prawdziwej wierze i zgodzie, aby wszyscy jednymi ustami i jednym sercem do Boga obdarzającego Was chwałą wołali: Alleluja.

Ikos 9

Widzimy, że nauczyciele wielomówni, patrząc na Was, Wielebni, stali się milczący jak ryby, bo nie mogą pojąć, że i w pustelni przebywaliście i między ludźmi bez odpoczynku dokonywaliście niebywałych czynów. My zaś, ciesząc się, że mamy takich nauczycieli i pasterzy, wysławiamy Was, wołając:

Witajcie, wyznawcy prawdziwej wiary;
Witajcie, spadkobiercy Królestwa Bożego.
Witajcie, bo dowiedliście fałszywości obrazoburstwa;
Witajcie, boście się trudzili, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił serca Żydów, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.

Witajcie, bo nauczaliście, że każdy może chwalić Boga w swoim języku;
Witajcie, bo doprowadziliście Słowian do bram Królestwa niebieskiego.
Witajcie, żołnierze Chrystusa jaszcze za życia chwałą przez Niego uwieńczeni;
Witajcie, bo nawet i otoczeni chwałą zachowaliście ducha pokory.

Witajcie, bo jak Izajasz i Jeremiasz od swoich otrzymaliście zło za dobro;
Witajcie, bo jak Daniel i Estera za swój naród żeście się wstawiali.
Witajcie, razem ze wszystkimi świętymi niegasnącym światłem ogarnięci;
Witajcie, z wybrańcami Bożymi za nas grzesznych do Pana się modlący.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 10

Zachować chcąc nową owczarnię Chrystusową przed wilkami bezcielesnymi, św. Metody na śmiertelnym łożu bardzo prosił swych uczniów, by wytrwale trzymali się prawdziwej wiary, nie lękali się knowań wroga, ale nawet w smutkach i atakach za wszystko Bogu dziękowali, śpiewając: Alleluja.

Ikos 10

Murem jesteście obronnym dla wszystkich, z wiarą się do Was uciekających, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, bo Stwórca nieba i ziemi wybrał Was, byście na ziemi byli łowcami ludzi, a potem w niebie zaliczył Was do grona apostołów. Dlatego i dla nas proście o dar Jego łaski, z miłością tak wołających:

Witajcie, cnotami jakby perłami ozdobieni;
Witajcie, w mądrości z Salomonem zrównani.
Witajcie, we wstrzemięźliwości i modlitwie do wielkich Antoniego i Pachomiusza upodobnieni;
Witajcie, jak wielki Bazyli i Jan Złotousty mocą słowa obdarzeni.

Witajcie, bo w czystości do Józefa jesteście podobni;
Witajcie, naśladujący Hioba cierpliwość.
Witajcie, w łagodności królowi i prorokowi Dawidowi dorównujący;
Witajcie, w gorliwości i wierze do Eliasza upodobnieni.

Witajcie, bo jak Bogurodzica mężnieście chwałę Bogu oddali;
Witajcie, bo na podobieństwo Pawła i Jana, Nauczyciela wiary, Chrystusa Boga żeście ukochali;
Witajcie, bo z aniołami i ze świętymi Bożymi wspólnie mieszkacie;
Witajcie, bo i my grzeszni waszych imion z wiarą wzywamy.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коtakion 11

Śpiew dziękczynny przynosząc Panu, darującemu nam Was za orędowników, serdecznie prosimy Was, święci nasi Nauczyciele, nie pogardzajcie nami przez naszą gnuśność, ani nie opuszczajcie nas z powodu ciężkich naszych grzechów, ale uproście u Pana miłosierdzie dla wszystkich o Was Jemu śpiewających: Alleluja.

Ikos 11

Świętych dwóch braci, apostołów słowiańskich narodów, wychwalając, porzućmy, wierni, swoje kłótnie i rozłamy, a szczególnie podziały w wierze, jedności zaś ducha w związku pokoju strzegąc, świętych nauczycieli tak wychwalajmy:

Witajcie, głośne, jak grom, surmy Dobrej Nowiny;
Witajcie, gęśle milebrzmiące przepowiadaniem zbawienia.
Witajcie, mocni krzewiciele prawdy;
Witajcie, niewzruszeni niszczyciele nieprawdy.

Witajcie, bo wszystkim sprawialiście radość;
Witajcie, bo zewsząd spotykały Was smutki i przykrości.
Witajcie, bo nagrody i zapłaty od ludzi za swój trud żeście nie szukali;
Witajcie, bo mdliliście się za niewdzięcznych ludzi.

Witajcie, bo aniołom Bożym i Jego świętym przez swoje czyny i cnoty sprawialiście radość;
Witajcie, bo w mieszkaniach szczęśliwych razem z nimi rozkoszujecie się wiecznymi radościami.
Witajcie, gwiazdy światłem prawdy jaśniejące;
Witajcie, bo jesteście nosicielami Ducha Świętego.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 12

Łaskę jedności i pokoju wyproście nam, Wielebni, i pokój dla całego świata do końca swego życia głoszący, abyśmy i my, wolni od wszystkich podziałów i zakusów, w pokoju, jako bracia, zaśpiewali Miłującemu Was jedynemu Dawcy pokoju, Panu wszechświata: Alleluja.

Ikos 12

Opiewając wasze godne podziwu życie na ziemi i myśląc o chwale, która jest w niebie, pokornie Was prosimy, święci nauczyciele, którzyście prawowiernym chrześcijanom dali z wysoka siłę na widzialnych i niewidzialnych wrogów oraz narody słowiańskie doprowadziliście do wyznawania jednej wiary, wszyscy z wiarą wzywając:

Witajcie, mocny murze prawowierności;
Witajcie, bo dowiedliście brak podstaw do niewiary.
Witajcie, bo wyznaliście wiarę w Ducha Świętego od dawna przyjętą;
Witajcie, bo głosiliście sprawowanie służby Bożej w ojczystych językach.

Witajcie, umocnienie sprawiedliwych w sprawiedliwości;
Witajcie, i nieprawych ku prawu nawrócenie.
Witajcie, bo dzięki Wam i my weszliśmy do pełni Kościoła;
Witajcie, bo dzięki Wam słowo Boże w ojczystym języku do nas dotarło.

Witajcie, bo dzięki waszym modlitwom, jakby mocnym murem, odgrodzeni jesteśmy od naszych wrogów;
Witajcie, bo dzięki Wam żywa jest nadzieja na zjednoczenie chrześcijan.
Witajcie, dla wszystkich Słowian pasterze i bracia, dzięki którym wszyscy jesteśmy braćmi;
Witajcie, bo będąc dla Was braćmi co do ciała, staliśmy się też co do ducha braćmi Chrystusa.
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Коntakion 13

O, wspaniali i godni podziwu Nauczyciele narodów słowiańskich, święci równi apostołom Metody i Cyrylu, przyjąwszy ten nasz modlitewny śpiew, nie tylko Słowian strzeżcie przed nacierającym złem i nieszczęściami, zachowajcie w pokoju oraz jedności i swym wstawiennictwem doprowadźcie wszystkich do Królestwa Niebieskiego serdecznie o Was Bogu śpiewających: Alleluja.

Powyższy Kontakion śpiewa się trzy razy, następnie powtarza się Ikos 1 i Kontakion 1.

Modlitwy do świętych równych apostołom, Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian

Modlitwa pierwsza

O przesławni nauczyciele i pasterze narodów słowiańskich, święci równi apostołom Metody i Cyrylu. Do Was, jak dzieci do ojców, oświeceni światłem waszych nauk i pism i nauczeni prawd wiary w Chrystusa, z gorliwością teraz biegniemy i prosimy skruszeni w swoim sercu. Chociaż, jak nieposłuszne dzieci, nie zachowaliśmy waszych nakazów i o podobanie się Bogu, jak uczyliście, nie dbaliśmy i odeszliśmy od jedności ducha i miłości, którą Słowianom jako braciom co do wiary i co do ciała tak wspaniale nakazywaliście, to jednak tak jak dawniej za waszego życia nie odprawialiście z niczym niewdzięcznych i niegodziwych, ale dobrem za zło oddawaliście, tak i teraz grzeszne i niegodziwe dzieci nie pozbawiajcie swych modlitw, ale mając wielką śmiałość do Pana, proście Go usilnie, aby ukierunkował i zawrócił nas na drogę zbawienia, kłótnie i rozłamy wynikające wśród braci jednej wiary wyciszył, odłączonych na nowo przyprowadził do jednomyślności i zjednoczył nas wszystkich w jedności ducha i miłości w Jednym, Świętym, Powszechnym i Apostolskim Kościele. Wiemy bowiem, naprawdę wiemy, jak potężna jest modlitwa sprawiedliwego do miłosiernego Pana, nawet jeśli jest zanoszona za grzesznych ludzi. Nie opuszczajcie więc nas, zniechęcone i niegodziwe swe dzieci, przez grzechy których wasza owczarnia, jaką zebraliście, rozrywana nienawiścią i zgorszeniami rozdzielonych sprowadzana na manowce, zmniejszyła się, a rozproszone jej duchowe owieczki są porywane przez duchowe wilki; dajcie więc nam gorliwość w prawowierności, byśmy nią rozpaleni uczciwie zachowywali jej tradycje, postanowienia i zwyczaje kościelne starali się wiernie wypełniać, odcinać się od wszelkich niezwykłych i fałszywych nauk, i byśmy w ten sposób, wzrastając w miłym Bogu życiu, osiągnęli łaskawie życie w niebie i tam razem z Wami Pana wszechświata, Jedynego w Trójcy Boga wychwalali na wieki wieków. Amen.

Modlitwa druga

O wielebni równi apostołom Metody i Cyrylu! Stając przed waszą czcigodną ikoną, gorąco Was prosimy, poruszeni waszym braterstwem, otoczcie nas też swym wstawiennictwem przed knowaniami wroga! Spójrzcie na tę winnicę, która zasadziliście i nie oddawajcie jej dzikom, by ją pustoszyły. Ochrońcie, święci wybrańcy Boży, Kościół nasz Powszechny, który zbudowaliście na kamieniu węgłowym, Chrystusie, aby był niewzruszony, i by o ten kamień rozbiły się fale wszelkiej małej wiary. Umocnijcie naszych pasterzy we wszystkich cnotach i trudzie przepowiadania, a owieczki uświadomcie, żeby słuchały ich głosu. Ochrońcie wszystkie kraje słowiańskie, by nie podupadły, by nie strawił ich ogień, wojny epidemie i wszelkie zło. Usłyszcie też każdego człowieka przychodzącego do Was z wiarą i potrzebującego łaskawej waszej pomocy. A w decydujący czas śmierci stańcie przed każdym z nas, życzliwi Orędownicy i postrachy ciemnych postaci szatańskich, abyśmy, zakończywszy w pokoju i skrusze ziemski bieg, osiągnęli rozkosze wiecznych bogactw i razem z Wami wysławiali Przenajświętszą Trójcę: Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Тroparion do świętych równych apostołom, Cyryla i Metodego, pierwszych nauczycieli Słowian

Troparion, ton 4.

Równi Apostołom w ich godności i nauczyciele krajów Słowiańskich, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, proście Pana wszechświata o umocnienie narodów Słowiańskich w prawej wierze i zgodzie, o pokój dla świata i zbawienie dusz naszych.

Kontakion, ton 3.

Świętą parę oświecicieli naszych uczcijmy, przekładem bowiem Ksiąg Świętych sprawili, że wytrysło dla nas źródło poznania Boga, z którego do dziś bogato czerpiemy. Uwielbiamy więc was, Cyrylu i Metody, którzy stoicie przed tronem Najwyższego i serdecznie się modlicie za dusze nasze.

Величание - Wysławienie

Величаем вас, святии равпоапостольнии Кирилле и Мефодие, вся Словенския страны ученьми своими просветившыя и ко Христу приведшыя.

Na zakończenie nabożeństwa Wierni oddają cześć świętym Patronom całując ich ikonę i otrzymują od Przełożonego namaszczenie olejem na ich cześć poświęconym.


Źródło: o. archim. Roman Piętka MIC, www.cyrylimetody.marianie.pl
Ostatnia aktualizacja ( Sunday, 20 May 2012 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u