Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
Trzecia część

<<< wstecz (1) [2] [3] [4] dalej >>>

LITURGIA WIERNYCH

I. Modlitwy za wiernych

PIERWSZA MODLITWA ZA WIERNYCH

D. Wszyscy zaś wierni nieustannie w pokoju do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.

D. Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

* Panie, zmiłuj się.

K. Oto mądrość.
Елицы вернии‚ паки и паки миром Господу помолимся.

Господи‚ помилуй.

Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Господи‚ помилуй.

Премудрость.

Kapłan odmawia modlitwę.

K. Dziękujemy Ci, Panie Boże Mocy, że zechciałeś łaskawie, żebyśmy i tym razem stanęli przed Twym świętym Ołtarzem i padli na twarz przed Twym miłosierdziem z prośbą o przebaczenie naszych grzechów i nieświadomych błędów ludu.

Przyjmij, Boże, naszą modlitwę. Spraw, byśmy z Twojej łaskawości mogli zanosić do Ciebie modły i błagania oraz niekrwawe ofiary za cały Twój lud. I nas, których przeznaczyłeś do tego Twojego posługiwania, uczyń zdolnymi mocą Ducha Świętego, nienagannie i bezbłędnie, w każdym czasie i miejscu, wzywać Ciebie ze świadomością czystego sumienia, abyś, wysłuchując nas, był dla nas miłosierny w Swej wielkiej dobroci.

K. Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i hołd, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Благодарим Тя‚ Господи‚ Боже Сил‚ сподобившаго нас предстати и ныне святому Твоему жертвеннику и припасти ко щедротам Твоим о наших гресех и о людских неведениих.

Приими‚ Боже‚ моление наше‚ сотвори ны достойны быти‚ еже приносити Тебе моления и мольбы и жертвы безкровныя о всех людех Твоих: и удовли нас‚ ихже положил еси в службу Твою сию‚ силою Духа Твоего Святаго‚ неосужденно и непреткновенно‚ в чистем свидетельстве совести нашея‚ призывати Тя на всякое время и место‚ да послушая нас‚ милостив нам будеши во множестве Твоея благости.

Яко подобает Тебе всякая слава‚ честь и поклонение‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

DRUGA MODLITWA ZA WIERNYCH

D. Nieustannie w pokoju do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.
Паки и паки миром Господу помолимся.

Господи помилуй.

Jeśli Kapłanowi w czasie sprawowania liturgii nie towarzyszy Diakon, poniższy fragment opuszcza się:

D. O pokój z wysokości i o zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się.

O pokój dla całego świata, o pomyślność świętych Kościołów Bożych i jedność wszystkich, do Pana módlmy się.

Za ten święty Dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą przychodzą do niego, do Pana módlmy się.

O uwolnienie[1] nas od wszelkiego uci-sku, gniewu[2] Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.

Weź w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską

Oto mądrość.
О свышнем мире‚ и спасении дыш наших‚ Господу помолимся.

О мире всего мира‚ благостоянии святых Божиих Церквей‚ и соединении всех‚ Господу помолимся.

О святем храме сем‚ и с верою‚ благоговением и страхом Божиим входящих вонь‚ Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби‚ гнева и нужды‚ Господу помолимся.

Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Премудрость.

Kapłan odmawia modlitwę:

K. Ponownie i po wielekroć padamy na twarz przed Tobą i prosimy Cię, dobry i miłujący człowieka Boże, abyś wejrzał na nasze prośby, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiego zła fizycznego i moralnego i pozwolił nam stanąć bez zarzutu i bez obawy potępienia przy Twym świętym Ołtarzu. Daj, Boże, także i modlącym się z nami, w miarę postępu w latach, również rozwój wiary i zrozumienia duchowego. Dozwól, by służyli Ci zawsze z bojaźnią i miłością, przyjęli bez narażenia się na winę i bez obawy potępienia Twoje Święte Tajemnice i z łaskawości Twojej osiągnęli Twe niebieskie Królestwo.

Abyśmy pod Twoim panowaniem zawsze bezpieczni oddawali chwałę Tobie: Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Паки и многажды Тебе припадаем и Тебе молимся‚ Благий и Человеколюбче‚ яко да призрев на моление наше‚ очистиши наша души и телеса от всякия скверны плоти и духа‚ и даси нам неповинное и неосужденное предстояние святаго Твоего жертвенника. Даруй же‚ Боже‚ и молящимся с нами преспеяние жития и веры и разума духовнаго‚ даждь им всегда со страхом и любовию служащим Тебе неповинно и неосужденно причаститися Святых Твоих Таин‚ и небеснаго Твоего Царствия сподобитися.

Яко да под державою Твоею всегда храними‚ Тебе славу воссылаем‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

II. Przeniesienie darów ofiarnych
(Wielkie Wejście)

HYMN CHERUBINÓW

Diakon przez południowe Wrota wchodzi do Sanktuarium. Otwiera Święte Wrota. W czasie śpiewania Hymnu Cherubinów okadza Ołtarz, Sanktuarium, ikony, kapłana i ludzi. Czyniąc to, odmawia psalm 50 i pokutne Tropariony

* Będąc w niepojęty sposób ikoną Cherubinów i życiodajnej Trójcy śpiewając po trzykroć święty hymn, oddalmy teraz wszystkie troski doczesnego życia. Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе‚ всякое ныне житейское отложим попечение.

MODLITWA KAPŁANA

K. Nikt nie jest godny przychodzić, ani przybliżać się do Ciebie, ani składać Tobie w ofierze Liturgii, Królu chwały, kto jest związany cielesnymi pożądaniami i rozkoszami[3]. Służenie bowiem Tobie jest rzeczą wielką i napełniającą lękiem nawet same Moce niebieskie.

Jednakże Ty w Swojej niewypowiedzianej i niezmiernej miłości do człowieka bez żadnej zmiany i przekształceń stałeś się człowiekiem i zostałeś naszym Arcykapłanem. I jako Pan wszechrzeczy powierzyłeś nam świętą czynność spełniania tej liturgicznej i bezkrwawej Ofiary. Ty, bowiem Sam, Panie i Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest w niebie i na ziemi, zasiadasz na tronie podtrzymywanym przez Cherubinów, Pan Serafinów i Król Izraela, jedynie Święty i odpoczywający w Miejscu Świętym.

Dlatego Ciebie, jedynie dobrego i skłonnego do wysłuchania, usilnie proszę: wejrzyj na mnie grzesznego i nieużytecznego Swego sługę i oczyść moją duszę i serce od uczynków sumienia nieprawego i mocą Ducha Świętego uczyń zdolnym mnie, mającego na sobie łaskę kapłaństwa, stanąć przed Twoim tu świętym Ołtarzem i konsekrować święte i nieskalane Twoje Ciało i czcigodną Krew.

Zbliżając się do Ciebie z pochyloną głową, proszę Cię: nie odwracaj oblicza Swego ode mnie i nie wyłączaj mnie z liczby Swych dzieci, lecz zechciej łaskawie, żebym ja, grzeszny i niegodny Twój sługa, złożył Ci te Dary.

Albowiem Ty jesteś składającym i składanym, przyjmującym i rozdawanym, Chryste Boże nasz, i Tobie oraz przedwiecznemu Twojemu Ojcu i Przenajświętszemu, dobremu i życiodajnemu Twojemu Duchowi, oddajemy chwałę, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Никтоже достоин от звязавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити‚ или приближитися‚ или служити Тебе‚ Царю славы: еже бо служити Тебе велико и страшно и самем Небесным Силам.

Но обаче‚ неизреченнаго ради и безмернаго Твоего человеколюбия‚ непреложно и неизменно был еси человек‚ и архиерей нам был еси‚ и служебныя сея и Безкровныя Жертвы священнодействие предал еси нам‚ яко Владыка всех. Ты бо един‚ Господи Боже наш‚ владычествуеши небесными и земными‚ Иже на престоле Херувимсте носимый‚ Иже Серафимов Господь и Царь Израилев‚ Иже един Свят и во святых почиваяй.

Тя убо молю единаго и благаго и благопослушливаго: призри на мя грешнаго и непотребнаго раба Твоего‚ и очисти мою душу и сердце от совести лукавыя‚ и удовли мя силою СвятагоТвоего Духа‚ облеченна благодатию священства‚ предстати святей Твоей сей трапезе и священнодействовати Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь.

К Тебе бо прихожду‚ приклонь мою выю‚ и молю Ти ся‚ да не отвратиши лица Твоего от мене‚ ниже отринеши мене от отрок Твоих‚ но сподоби принесенным Тебе быти‚ мною грешным и недостойным рабом Твоим‚ даром сим.

Яко ты еси приносяй и приносимый‚ и приемляй и разделяемый‚ Христе Боже наш‚ и Тебе славу воссылаем‚ со безначальным Твоим Отцем‚ и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом‚ ныне и присно и во веки веков, аминь.

Kapłan z Diakonem odmawiają hymn Cherubinów, czyniąc trzy pokłony.

K. Będąc w niepojęty sposób ikoną Cherubinów i życiodajnej Trójcy śpiewając po trzykroć święty hymn, oddalmy teraz wszystkie troski doczesnego życia.

D. Aby urządzić przyjęcie Królowi wszechświata przychodzącemu w otoczeniu niewidzialnych zastępów anielskich. Alleluja, alleluja, alleluja
Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе‚ всякое ныне житейское отложим попечение.

Яко да Царя всех подъимем‚ ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа‚ аллилуиа‚ аллилуиа.

Potem całują Ołtarz, pozdrawiają wiernych, robiąc w ich stronę skłon głową, i idą do Żertwiennika. Stojąc przed Żertwiennikiem, Kapłan okadza Dary, modląc się po cichu:

K. Boże, oczyść mnie grzesznego (3x). Боже‚ очисти мя грешнаго (трижды).

Potem Diakon zwraca się do Kapłana, by wziął Welon z Darów.

D. Podnieś, ojcze. Возми владыко.

Kapłan bierze Welon i kładzie na ramię Diakona.

K. Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana. Возмите руки вашя во Святая‚ и благословите Господа.

PROCESJA

Kapłan bierze Diskos i daje Diakonowi, który na palcu prawej ręki trzyma również kadzielnicę. Sam zaś bierze kielich i obaj wychodzą północnymi Drzwiami poprzedzani przez ministrantów niosących świece i stają przed Świętymi Wrotami zwróceni do ludzi.

D. Jego Świątobliwość Ojca naszego i Arcykapłana Powszechnego N., Papieża Rzymskiego, wielce błogosławionego N., Metropolitę (lub Arcybiskupa lub Biskupa danej eparchii), cały stan kapłański, diakoński i zakonny, niech wspomni Pan Bóg w Swoim Królestwie, w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

K. Chronioną przez Boga ojczyznę naszą, władze państwowe i wojsko niech wspomni Pan...

D. Założycieli, dobroczyńców i parafian tej świątyni niech wspomni...

K. Was i wszystkich chrześcijan niech wspomni...
Господина и отца нашего Святейшаго Вселенскаго Архиерея (имя рек)‚ Папу Римскаго‚ и господина нашего‚ блаженнейшаго Митрополита (или Архиепископа или Епископа) нашего имя рек (егоже есть область)‚ да помянет Господь Бог во Царствии своем‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

Богохранимую страну нашу‚ предержащия власти и воинство ея‚ да помянет...

Создателей‚ благотворителей‚ благоукрасителей и прихожан святаго храма сего‚ да помянет...

Вас и всех православных христиан‚ да помянет...

Chór kończy hymn Cherubinów.

* Amen. Aby urządzić przyjęcie Królowi wszechświata przychodzącemu w otoczeniu niewidzialnych zastępów anielskich. Alleluja, alleluja, alleluja. Аминь. Яко да Царя всех подъимем‚ ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа‚ аллилуиа‚ аллилуиа.

Pierwszy wchodzi Diakon i, stojąc po prawej stronie, zwraca się do wchodzącego Kapłana.

D. Niech Pan wspomni twoje kapłaństwo w Królestwie Swoim. Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем.

Kapłan stawia Kielich na Ołtarzu i przyjmuje od Diakona diskos.

K. Niech Pan wspomni twój diakonat w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Pobożny Józef zdjął z krzyża przeczyste Twoje Ciało, namaścił wonnościami, owinął czystym całunem i złożył w nowym grobie.

W grobie ciałem, w otchłani zaś duszą, jako Bóg, w raju z łotrem, a na tronie z Ojcem i Duchem Świętym byłeś, Chryste, wszystko wypełniający i nieogarnięty.

Piękniejszym od raju i naprawdę jaśniejszym od pałacu królewskiego pokazał się dla nas, Chryste, Twój życiodajny grób, źródło naszego zmartwychwstania.
Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствии Своем‚ всегда ныне и присно‚ и во веки веков.

Благообразный Иосиф‚ с древа снем пречистое Тело Твое‚ плащаницею чистою обвив‚ и благоуханьми во гробе нове, покрыв, положи.

Во гробе плотски‚ во аде же с душею яко Бог‚ в раи же с разбойником‚ и на престоле был еси‚ Христе‚ со Отцем и Духом‚ вся исполняяй неописанный.

Яко живоносец‚ яко рая краснейший‚ воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший‚ Христе‚ гроб Той‚ источник нашего воскресения.

Kapłan okadza duży Welon i okrywa nim Dary.

K. Pobożny Józef zdjął z krzyża przeczyste Twoje Ciało, namaścił wonnościami, owinął czystym całunem i złożył w nowym grobie. Благообразный Иосиф‚ с древа снем пречистое Тело Твое‚ плащаницею чистою обвив‚ и благоуханьми во гробе нове, покрыв, положи.

Kapłan okadza Dary.

K. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Swej dobroci, aby zostały odbudowane mury Jeruzalem, wówczas przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia, wówczas będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Ублажи‚ Господи‚ благоволением Твоим Сиона‚ и да созиждутся стены Иерусалимския: тогда благоволиши жертву правды‚ возношение и всесожегаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Kapłan oddaje Kadzielnicę i zwraca się do Diakona.

K. Wspomnij mnie, bracie i współofiarniku.

D. Niech Pan wspomni twoje kapłaństwo w Królestwie Swoim. Pomódl się za mnie, ojcze święty.

K. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni.

D. Tenże Duch towarzyszyć nam będzie przez wszystkie dni naszego życia. Wspomnij mnie, ojcze święty.
Помяни мя, брате и сослужителю.

Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем. Помопися о мне‚ владыко святый.

Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит тя.

Тойже Дух содействует нам вся дни живота нашего. Помяни мя‚ владыко святый.

K. Niech Pan wspomni ciebie w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

D. Amen.

Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

III. Obrzędy ofiarowania

EKTENIA BŁAGALNA

Diakon idzie przed Wrota.

D. Spełniajmy modlitwę naszą do Pana.

* Panie, zmiłuj się.

Za te drogocenne Dary tu złożone, do Pana módlmy się.

Za ten święty Dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą do niego wchodzą, do Pana módlmy się.

O uwolnienie[4] nas od wszelkiego ucisku, gniewu[5] Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.

Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.
Исполним молитву нашу Господеви.

Господи‚ помилуй.

О предложенных честных Дарех‚ Господу помолимся.

О святем храме сем‚ и с верою‚ благоговением и страхом Божиим входящих вонь‚ Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби‚ гнева и нужды‚ Господу помолимся.

Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

D. O cały ten dzień, aby był doskonały, święty, spokojny i bez grzechu, Pana prośmy

* Daj nam, o Panie.

D. O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża naszych dusz i ciał, Pana prośmy.

O odpuszczenie i przebaczenie naszych grzechów i przewinień, Pana prośmy.

O wszystko, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana prośmy.

O dopełnienie pozostałych dni naszego życia w pokoju i w duchu stałego nawrócenia, Pana prośmy.

O śmierć naszą chrześcijańską, bezbolesną, pełną powagi, spokojną oraz o przychylny wyrok na strasznym sądzie Chrystusa, Pana prośmy

Дне всего совершенна‚ свята‚ мирна и безгрешна‚ у Господа просим.

Подай‚ Господи.

Ангела мирна‚ верна наставника‚ хранителя душ и телес наших‚ у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших‚ у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашым и мира мирови‚ у Господа просим.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати‚ у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего‚ безболезненны‚ непостыдны‚ мирны‚ и добраго ответа на страшнем судищи Христове‚ просим.

Wspominając przenajświętszą, przeczystą, przebłogosławioną i pełną chwały Panią naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję oraz wszystkich świętych, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Bogu

* Tobie, o Panie.

Пресвятую‚ пречистую‚ преблагословенную‚ славную Владычицу нашу и Приснодеву Марию‚ со всеми святыми помянувше‚ сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Тебе, Господи.

MODLITWA NA PRZYSTĄPIENIE DO OŁTARZA

K. (po cichu) Panie Boże wszechmogący, jedynie Święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Cię całym sercem, przyjmij modlitwę od nas grzesznych i pozwól nam zbliżyć się do Twego świętego Ołtarza. Uczyń nas zdolnymi składać Tobie dary i ofiary duchowe za grzechy nasze i nieświadome błędy ludu. Daj nam w Swej dobroci cieszyć się Twoją życzliwością, żeby nasza ofiara była Ci przyjemna i żeby dobry Duch Twojej łaski zamieszkał w nas i zstąpił na te Dary tu przygotowane oraz na wszystkich Twoich ludzi.

(głośno) Przez miłosierdzie Twojego Jednorodzonego Syna, z którym błogosławiony jesteś wraz z Najświętszym, dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Господи Боже‚ Вседержителю‚ Едине Святе‚ приемляй жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем‚ приими нас грешных моление‚ и принеси ко святому Твоему жертвеннику‚ и удовли нас приносити Тебе дары же и жертвы духовныя о наших гресех и о людских неведениих: и сподоби нас обрести благодать пред Тобою‚ еже быти Тебе благоприятней жертве нашей‚ и вселитися Духу благодати Твоея благому в нас‚ и на предлежащих Дарех сих‚ и на всех людех Твоих.

Щедротами Единороднаго Сына Твоего‚ с Нимже благословен еси‚ со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

[1] 1Tes 1,10.
[2] Jw.
[3] Tt 3,3.
[4] 1Tes 1,10.
[5] Jw.
< Poprzedni   Następny >

stat4u