Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
Trzecia część

<<< wstecz (1) [2] [3] [4] [5] [6] dalej >>>

LITURGIA WIERNYCH

I. Modlitwy za wiernych

PIERWSZA MODLITWA ZA WIERNYCH

D. Wszyscy zaś wierni nieustannie w pokoju do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.

D. Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

* Panie, zmiłuj się.

K. Oto mądrość.
Елицы вернии‚ паки и паки миром Господу помолимся.

Господи‚ помилуй.

Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Господи‚ помилуй.

Премудрость.

Kapłan odmawia modlitwę.

K. To Ty, Panie, odkryłeś przed nami tę wielką tajemnicę Zbawienia; Ty zechciałeś łaskawie, żebyśmy my, ubodzy i niegodni Twoi słudzy, zostali sługami Twojego świętego Ołtarza. Ty uczyń nas zdolnymi do tej posługi mocą Ducha Świętego, abyśmy nienagannie stanęli przed Świętym Twoim Majestatem i złożyli Ci ofiarę chwały. Ty bowiem dokonujesz wszystkiego we wszystkich. Spraw też, Panie, żeby za nasze grzechy i za nieświadome błędy ludu nasza ofiara była przyjęta i miła Tobie.

K. Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i hołd, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Ты, Господи, показал еси нам великое сие спасения таинство: Ты сподобил еси нас, смиренных и недостойных раб Твоих, быти служителем святаго Твоего жертвенника. Ты удовли нас силою Святаго Твоего Духа в службу сию, да неосужденно ставше пред святою славою Твоею, принесем Ти жертву хваления: Ты бо еси действуяй вся во всех. Даждь, Господи, и о наших гресех, и о людских невединиих, приятней быти жертве нашей, и благоприятней пред Тобою.

Яко подобает Тебе всякая слава‚ честь и поклонение‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

DRUGA MODLITWA ZA WIERNYCH

D. Nieustannie w pokoju do Pana pomódlmy się.

* Panie, zmiłuj się.
Паки и паки миром Господу помолимся.

Господи помилуй.

Jeśli Kapłanowi w czasie sprawowania liturgii nie towarzyszy Diakon, poniższy fragment opuszcza się:

D. O pokój z wysokości i o zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się.

O pokój dla całego świata, o pomyślność świętych Kościołów Bożych i jedność wszystkich, do Pana módlmy się.

Za ten święty Dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą przychodzą do niego, do Pana módlmy się.
О свышнем мире‚ и спасении дыш наших‚ Господу помолимся.

О мире всего мира‚ благостоянии святых Божиих Церквей‚ и соединении всех‚ Господу помолимся.

О святем храме сем‚ и с верою‚ благоговением и страхом Божиим входящих вонь‚ Господу помолимся.

O uwolnienie nas od wszelkiego ucisku, gniewu Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.

Weź w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

Oto mądrość.

О избавитися нам от всякия скорби‚ гнева и нужды‚ Господу помолимся.

Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Премудрость.

Kapłan odmawia modlitwę:

K. Boże, który nas bezsilnych z miłosierdzia i szczodrobliwości otoczyłeś opieką, który postawiłeś nas bezsilnych, grzesznych i niegodnych Swoich sług przed Świętą Swą Chwałą, byśmy pełnili służbę przy Twoim świętym Ołtarzu, wzmocnij nas na to posługiwanie mocą Twojego Świętego Ducha. I gdy otworzymy nasze usta, daj nam [właściwych] słów, do przyzwania łaski Twojego Ducha Świętego na dary, które mamy tu składać.

Abyśmy pod Twoim panowaniem zawsze bezpieczni oddawali chwałę Tobie: Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Боже, посетивый в милости и щедротах смирение наше, поставивый нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, пред святою славою Твоею, служити святому жертвеннику Твоему: Ты укрепи нас силою Святаго Твоего Духа в службу сию, и даждь нам слово во отверзение уст наших‚ во еже призывати благодать Святаго Твоего Духа на хотящыя предложитися Дары.

Яко да под державою Твоею всегда храними‚ Тебе славу воссылаем‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

II. Przeniesienie darów ofiarnych

(Wielkie Wejście)

HYMN CHERUBINÓW

Diakon przez południowe Wrota wchodzi do Sanktuarium. Otwiera Święte Wrota. W czasie śpiewania Hymnu Cherubinów okadza Ołtarz, Sanktuarium, ikony, kapłana i ludzi. Czyniąc to, odmawia psalm 50 i pokutne Tropariony.

* Będąc w niepojęty sposób ikoną Cherubinów i życiodajnej Trójcy śpiewając po trzykroć święty hymn, oddalmy teraz wszystkie troski doczesnego życia. Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе‚ всякое ныне житейское отложим попечение.

MODLITWA KAPŁANA

K. Nikt nie jest godny przychodzić, ani przybliżać się do Ciebie, ani składać Tobie w ofierze Liturgii, Królu chwały, kto jest związany cielesnymi pożądaniami i rozkoszami. Służenie bowiem Tobie jest rzeczą wielką i napełniającą lękiem nawet same Moce niebieskie.

Jednakże Ty w Swojej niewypowiedzianej i niezmiernej miłości do człowieka bez żadnej zmiany i przekształceń stałeś się człowiekiem i zostałeś naszym Arcykapłanem. I jako Pan wszechrzeczy powierzyłeś nam świętą czynność spełniania tej liturgicznej i bezkrwawej Ofiary. Ty, bowiem Sam, Panie i Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest w niebie i na ziemi, zasiadasz na tronie podtrzymywanym przez Cherubinów, Pan Serafinów i Król Izraela, jedynie Święty i odpoczywający w Miejscu Świętym.

Dlatego Ciebie, jedynie dobrego i skłonnego do wysłuchania, usilnie proszę: wejrzyj na mnie grzesznego i nieużytecznego Swego sługę i oczyść moją duszę i serce od uczynków sumienia nieprawego i mocą Ducha Świętego uczyń zdolnym mnie, mającego na sobie łaskę kapłaństwa, stanąć przed Twoim tu świętym Ołtarzem i złożyć w ofierze święte i nieskalane Twoje Ciało i czcigodną Krew.

Zbliżając się do Ciebie z pochyloną głową, proszę Cię: nie odwracaj oblicza Swego ode mnie i nie wyłączaj mnie z liczby Swych dzieci, lecz zechciej łaskawie, żebym ja, grzeszny i niegodny Twój sługa, złożył Ci te Dary.

Albowiem Ty jesteś składającym i składanym, przyjmującym i rozdawanym, Chryste Boże nasz, i Tobie oraz przedwiecznemu Twojemu Ojcu i Przenajświętszemu, dobremu i życiodajnemu Twojemu Duchowi, oddajemy chwałę, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Никтоже достоин от звязавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити‚ или приближитися‚ или служити Тебе‚ Царю славы: еже бо служити Тебе велико и страшно и самем Небесным Силам.

Но обаче‚ неизреченнаго ради и безмернаго Твоего человеколюбия‚ непреложно и неизменно был еси человек‚ и архиерей нам был еси‚ и служебныя сея и Безкровныя Жертвы священнодействие предал еси нам‚ яко Владыка всех. Ты бо един‚ Господи Боже наш‚ владычествуеши небесными и земными‚ Иже на престоле Херувимсте носимый‚ Иже Серафимов Господь и Царь Израилев‚ Иже един Свят и во святых почиваяй.

Тя убо молю единаго и благаго и благопослушливаго: призри на мя грешнаго и непотребнаго раба Твоего‚ и очисти мою душу и сердце от совести лукавыя‚ и удовли мя силою Святаго Твоего Духа‚ облеченна благодатию священства‚ предстати святей Твоей сей трапезе и священнодействовати Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь.

К Тебе бо прихожду‚ приклонь мою выю‚ и молю Ти ся‚ да не отвратиши лица Твоего от мене‚ ниже отринеши мене от отрок Твоих‚ но сподоби принесенным Тебе быти‚ мною грешным и недостойным рабом Твоим‚ даром сим.

Яко ты еси приносяй и приносимый‚ и приемляй и разделяемый‚ Христе Боже наш‚ и Тебе славу воссылаем‚ со безначальным Твоим Отцем‚ и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом‚ ныне и присно и во веки веков, аминь.

Kapłan z Diakonem odmawiają hymn Cherubinów, czyniąc trzy pokłony.

K. Będąc w niepojęty sposób ikoną Cherubinów i życiodajnej Trójcy śpiewając po trzykroć święty hymn, oddalmy teraz wszystkie troski doczesnego życia.

D. Aby urządzić przyjęcie Królowi wszechświata przychodzącemu w otoczeniu niewidzialnych zastępów anielskich. Alleluja, alleluja, alleluja
Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе‚ всякое ныне житейское отложим попечение.

Яко да Царя всех подъимем‚ ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа‚ аллилуиа‚ аллилуиа.

Potem całują Ołtarz, pozdrawiają wiernych, robiąc w ich stronę skłon głową, i idą do Żertwiennika. Stojąc przed Żertwiennikiem, Kapłan okadza Dary, modląc się po cichu:

K. Boże, oczyść mnie grzesznego (3x). Боже‚ очисти мя грешнаго (трижды).

Potem Diakon zwraca się do Kapłana, by wziął Welon z Darów.

D. Podnieś, ojcze. Возми, владыко.

Kapłan bierze Welon i kładzie na ramię Diakona.

K. Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana. Возмите руки вашя во Святая‚ и благословите Господа.

PROCESJA

Kapłan bierze Diskos i daje Diakonowi, który na palcu prawej ręki trzyma również kadzielnicę. Sam zaś bierze kielich i obaj wychodzą północnymi Drzwiami poprzedzani przez ministrantów niosących świece i stają przed Świętymi Wrotami zwróceni do ludzi.

D. Jego Świątobliwość Ojca naszego i Arcykapłana Powszechnego N., Papieża Rzymskiego, wielce błogosławionego N., Metropolitę (lub Arcybiskupa lub Biskupa danej eparchii), cały stan kapłański, diakoński i zakonny, niech wspomni Pan Bóg w Swoim Królestwie, w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

K. Chronioną przez Boga ojczyznę naszą, władze państwowe i wojsko niech wspomni Pan...

D. Założycieli, dobroczyńców i parafian tej świątyni niech wspomni...

K. Was i wszystkich chrześcijan niech wspomni...
Господина и отца нашего Святейшаго Вселенскаго Архиерея (имя рек)‚ Папу Римскаго‚ и господина нашего‚ блаженнейшаго Митрополита (или Архиепископа или Епископа) нашего имя рек‚ (егоже есть область)‚ да помянет Господь Бог во Царствии своем‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

Богохранимую страну нашу‚ предержащия власти и воинство ея‚ да помянет...

Создателей‚ благотворителей‚ благоукрасителей и прихожан святаго храма сего‚ да помянет...

Вас и всех православных христиан‚ да помянет...

Chór kończy hymn Cherubinów.

* Amen. Aby urządzić przyjęcie Królowi wszechświata przychodzącemu w otoczeniu niewidzialnych zastępów anielskich. Alleluja, alleluja, alleluja. Аминь. Яко да Царя всех подъимем‚ ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа‚ аллилуиа‚ аллилуиа.

Pierwszy wchodzi Diakon i, stojąc po prawej stronie, zwraca się do wchodzącego Kapłana.

D. Niech Pan wspomni twoje kapłaństwo w Królestwie Swoim. Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем.

Kapłan stawia Kielich na Ołtarzu i przyjmuje od Diakona diskos.

K. Niech Pan wspomni twój diakonat w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Pobożny Józef zdjął z krzyża przeczyste Twoje Ciało, namaścił wonnościami, owinął czystym całunem i złożył w nowym grobie.

W grobie ciałem, w otchłani zaś duszą, jako Bóg, w raju z łotrem, a na tronie z Ojcem i Duchem Świętym byłeś, Chryste, wszystko wypełniający i nieogarnięty.

Piękniejszym od raju i naprawdę jaśniejszym od pałacu królewskiego pokazał się dla nas, Chryste, Twój życiodajny grób, źródło naszego zmartwychwstania.
Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствии Своем‚ всегда ныне и присно‚ и во веки веков.

Благообразный Иосиф‚ с древа снем пречистое Тело Твое‚ плащаницею чистою обвив‚ и благоуханьми во гробе нове, покрыв, положи.

Во гробе плотски‚ во аде же с душею яко Бог‚ в раи же с разбойником‚ и на престоле был еси‚ Христе‚ со Отцем и Духом‚ вся исполняяй неописанный.

Яко живоносец‚ яко рая краснейший‚ воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший‚ Христе‚ гроб Той‚ источник нашего воскресения.

Kapłan okadza duży Welon i okrywa nim Dary.

K. Pobożny Józef zdjął z krzyża przeczyste Twoje Ciało, namaścił wonnościami, owinął czystym całunem i złożył w nowym grobie. Благообразный Иосиф‚ с древа снем пречистое Тело Твое‚ плащаницею чистою обвив‚ и благоуханьми во гробе нове, покрыв, положи.

Kapłan okadza Dary.

K. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Swej dobroci, aby zostały odbudowane mury Jeruzalem, wówczas przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia, wówczas będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Ублажи‚ Господи‚ благоволением Твоим Сиона‚ и да созиждутся стены Иерусалимския: тогда благоволиши жертву правды‚ возношение и всесожегаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Kapłan oddaje Kadzielnicę i zwraca się do Diakona.

K. Pamiętaj o mnie, bracie i współofiarniku.

D. Niech Pan wspomni twoje kapłaństwo w Królestwie Swoim. Pomódl się za mnie, ojcze święty.
Помяни мя, брате и сослужителю.

Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем. Помопися о мне‚ владыко святый.

K. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni.

D. Tenże Duch towarzyszyć nam będzie przez wszystkie dni naszego życia. Wspomnij mnie, ojcze święty.

K. Niech Pan wspomni ciebie w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

D. Amen.

Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит тя.

Тойже Дух содействует нам вся дни живота нашего. Помяни мя‚ владыко святый.

Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

<<< wstecz (1) [2] [3] [4] [5] [6] dalej >>>

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 27 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u